INFORMACIJA APIE IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ

2013-07-01

Projekto pavadinimas: Medžio drožlių plokščių gamybos dujinių pakurų modernizacija, įrengiant atsinaujinančius energijos išteklius naudojantį 6MW galios šilumą generuojantį įrenginį

Projekto kodas VP3-3.4-ŪM-02-K-02-065

Projekto vykdytojo rekvizitai
Pavadinimas AB „Klaipėdos mediena“
Kodas 240616710