Projektas „UAB „VMG Technics“ verslo procesų optimizavimas įdiegiant šiuolaikiškus vadybos metodus“

2015-10-30

UAB „VMG Technics“ 2013 m. liepos mėn. 8 d. pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „VMG Technics“ verslo procesų optimizavimas įdiegiant šiuolaikiškus vadybos metodus“, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Procesas LT”.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas – optimizuoti įmonės veiklos procesus, išvengiant ar sumažinant vyraujančias problemas. Įsidiegiant „Lean“ vadybos metodų sistemą  rasti ir panaikinti vertės nekuriančias proceso dalis, rasti rezervų, pagerinti procesus eliminuoti klaidas ir defektus bei padaryti veiklų procesus aiškius ir suprantamus.

Siekdama šių tikslų, įmonė įsidiegė 7 „Lean“ vadybos metodus: 5S, Keizen Teian, PDCA, SW, SMED, TPM, Kanban, kurie yra pritaikyti įmonės veikloms, poreikiams bei siekiamiems rezultatams.

Projekto veiklos sėkmingai įgyvendinti buvo baigtos 2015 m. birželio mėn. 13 d.

Projekto vertė – 42 574, 14 Eur.

Projekto finansavimo intensyvumas – iki 50 proc.

Daugiau informacijos teirautis: finansų ir vidaus audito tarnybos vadovė Ingrida Mikėnaitė.: +37046469423