Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

2018-06-11

Informuojame apie organizatoriaus priimtą sprendimą dėl plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo neatlikimo.