Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

2018-06-10

Informuojame apie organizatoriaus priimtą sprendimą dėl plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo neatlikimo.