UAB „Sakuona” Projektas „UAB „Sakuona“gamybinės bazės plėtra“ Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-06-K-02-046

2015-09-03

2014 m. vasario mėn. 3 d. pradėtas įgyvendinti UAB „Sakuona“ projektas „UAB „Sakuona“ gamybinės bazės plėtra“, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Invest LT-2”.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas. Bendra projekto vertė – 4.524.558,04 Eur, projekto finansavimo intensyvumas – iki 50 proc.

Projekto tikslas – padidinti UAB „Sakuona“ veiklos konkurencingumą, pritraukiant efektyvias investicijas, kurios įgalintų kurti didesnę produkto vertę, skatintų darbo našumo augimą, didintų produktyvumą. Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdyta gamybinės bazės plėtra, įsigyjant pažangius ir inovatyvius technologinius įrenginius: presus, palečių pakavimo įrenginius, dvipjūkles stakles, šlifavimo-gręžimo stakles, presformas, tarpinio šlifavimo stakles, kabių prišaudymo įrangą, UV lakavimo liniją, lovų dugnų detalių automatino rūšiavimo liniją, džiovyklos sekcijas, filtrus, kompresorių, automatinę pakavimo liniją, drėkinimo sistemą, gręžimo stakles, rąstų rūšiavimo liniją, pakeliamus stalus, velenines klijų užnešimo stakles. Projekto įgyvendinimo metu iš dalies buvo finansuotas ir prisijungimas prie inžinerinių tinklų. Įsigijus projekto įrangą, projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurtos ir 77 ilgalaikės darbo vietos.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2015 m. rugsėjo mėn. 3 d.

Daugiau informacijos teirautis: Ingrida Mikėnaitė: tel.: 8-693 20603.