UAB "Sakuona" projektas „Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas siekiant pagerinti veiklos rezultatus UAB „Sakuona“ gamybos ir verslo procesuose“

2015-10-15

UAB „Sakuona“ 2013 m. liepos mėn. 1 d. pradėjo įgyvendinti projektą „Šiuolaikiškų vadybos metodų diegimas siekiant pagerinti veiklos rezultatus UAB „Sakuona“ gamybos ir verslo procesuose“, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Procesas LT”.

Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas – optimizuoti įmonės veiklos procesus, įdiegiant LEAN vadybos metodus, kurie maksimaliai sumažintų arba visiškai panaikintų įmonės patiriamus nuostolius, sąlygojamus dabartinių neefektyviai valdomų ir vykdomų procesų.

Siekdama šių tikslų, įmonė įsidiegė 7 „Lean“ vadybos metodus: 5S, Keizen Teian, PDCA, SW, SMED, TPM, Kanban, kurie yra pritaikyti įmonės veikloms, poreikiams bei siekiamiems rezultatams.

Projekto veiklos įgyvendinti buvo baigtos 2015 m. liepos mėn. 24 d.

Projekto vertė – 90 651,07 Eur.

Projekto finansavimo intensyvumas – iki 50 proc.

Daugiau informacijos teirautis: finansų ir vidaus audito tarnybos vadovė Ingrida Mikėnaitė.: +37046469423